discrepantie

Installatie Discrepantie : Herbakker

(video)


‘De installatie exploreert de afstand tussen gevoel en gedrag in relaties tussen mensen onderling.

Het werk is geen insinuatie van het hypocriete, maar zinspeelt op de tegenstellingen in de mens.

De beelden uiten de onmacht van het individu in de communicatie naar de ander.

Verwrongen gezichten weerspiegelen de discrepantie tussen woorden uit het hoofd en die uit de mond.

Het venster verwijst naar de uitdrukking van de mens in relatie met de wereld buiten zichzelf. Het is zowel een poort naar de buitenwereld als een barrière tot zuivere expressie. Deze paradox toont het spanningsveld tussen emoties en manifestatie, waardoor de tweede gedoemd is om een verbasterde uitdrukking te zijn van de eerste.’(Tekst Peter Christiaens)